Videra AB
Apparat

 

Videra AB


Tel. 040-320 600

info@videra.se

Mer än 30 års samlad erfarenhet av utveckling/produktion i industrimiljö...

 • Projekt- och personalledning
 • Vacuumteknik
 • Renrumsteknik (metoder/analyser)
 • Mätteknik, bl.a. AFM (Atomic Force Microscope) och SEM (svepelektronmikroskop)
 • Positionering (bl.a. laserinterferometer, ringencoders)
 • Launch Manager av nya produkter
 • Utveckling och producering av vetenskapligt material, artiklar, handböcker, utbildningsmaterial m.m.
 • FoU inom hårdlödning, pulvermetallurgi, pulverteknologi, gjutning, värmeväxling
 • Processmetallurgi
 • Six Sigma, TRIZ, Lean, QS900/TS-projekt
 • Patent: konkurrentbevakning
© Videra AB 2020